../../dfiles/12791/jwc2010/images/default/top_banner.jpg
新闻通知

当前位置: 首页 >> 新闻通知 >> 教学通知 >> 正文

2017-2018学年度上学期广州大学城互选课程报名的通知

2017年06月09日 09:15  点击:[]

各学院本科生:
     
2017-2018 学年度上学期广州大学城互选课程报名相关工作已经开始,选课时间为2017年6月14日—2017年6月20日,如有课程修读需要的学生,请仔细阅读本通知附件相关资料,按照相关要求在规定的时间内报读。
     特此通知!

   附件:2017-2018(1)学期大学城高校互选通知及各校课表

                                              教务处
2017 年6月9日

上一条:2017-2018学年度上学期正选阶段本科生网上选课的通知 下一条:2017-2018学年度上学期本科生网上选课通知

关闭