../../dfiles/12791/jwc2010/images/default/top_banner.jpg
新闻通知

当前位置: 首页 >> 新闻通知 >> 教学通知 >> 正文

关于校运会期间停课的通知

2017年11月10日 16:41  点击:[]

各本科教学单位:

   因举办校运会,20171117日(周五)本科生的所有课程停课。请各单位通知相关教师和学生。


   特此通知 

 

                                      教务处 

                                  20171110

 

上一条:关于2017-2018学年度下学期正选阶段本科生网上选课的通知 下一条:关于核对2017-2018学年度第一学期学生电子课表的通知

关闭